Naziv tvrtke:
Remix d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Sv. L. B. Mandića 22
HR-31000 Osijek
Pravna forma:
Telefon:
031/223-400
Fax:
031/223-466
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
59155057736
Banka:
Raiffeisenbank Austria
Broj banke:
Broj računa:
2484008-1100410036
IBAN: