Naziv tvrtke:
Remix d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Sv. L. Mandića 22
31000 Osijek
Pravna forma:
Telefon:
+385 31 223488
Fax:
+385 31 223466
E-mail:
Matični broj:
030023873
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
3782158
IBAN:
BIC
GISA broj: